Změna režimu výpůjček – Vánoční svátky

  • 18.12. 2020 / 9:52

Vážení uživatelé. V tuto chvíli pozastavujeme výpůjčky.

Od této chvíle není možné provádět rezervace a výpůjčky na vybavení. O nastavení výpůjček po novém roce vás budeme informovat.
Režim výpůjček se bude řídit platnými nařízeními vlády a vedení školy.

Insitut intermédií vám přeje krásné Vánoce, klidné prožití vánočních svátků, a do roku 2021 mnoho nápadů a studijních i osobních úspěchů.

Search:

2015 © IIM