2012 – Brány

  • 22.11. 2014 / 11:06

Jedná se o seskupení pěti bran. Každá brána je vybavená dvěma reproduktory a senzory na měření rychlosti pohybu a spouštění zvukové reakce. Upravené zvuky Prahy jsou naprogramované v externím počítači, který vyhodnocuje rychlost vstupu člověka do prostoru brány. Podle ní pak přiřadí konkrétní zvukovou událost. Brány jsou od sebe vzdáleny tak, aby se při rozehrání více bran naráz jejich zvuky vzájemně prolínaly. Pro tento ansámbl vznikla pohybová partitura pro pět bran a pět tanečníků, ve které se pracuje především s rychlostí pohybu tanečníků, množstvím událostí v čase a množstvím bran hrajících ve stejném okamžiku.

Základní myšlenkou projektu je uvědomění si sebe sama v čase a prostoru skrze zvuk a soustředěné vnímání okolních zvuků, šelestů, ruchů a hluků města.

Je samozřejmě mnohem snazší všímat si detailů zvukové krajiny při klidnějším pohybu v prostoru, sledovat plynulou proměnu zvuků v krajině, rytmické útvary vznikající
vzájemným prolínáním mnoha objektů, avšak rychlostí, kterou se běžně člověk ve městě pohybuje, ztrácí tento způsob detailního vnímaní svého okolního světa. Výsledný zvuk
potom působí jako tapeta neurčité barvy padající ze stěn na lidské hlavy, jako hlukové znečištění města, které člověku znepříjemňuje život. Ve skutečnosti je tato hluková
kulisa složena z mnoha zajímavých zvukových útvarů obsahujících jak hudební tak i ruchové prvky a záleží jen na způsobu vnímání, zda-li člověku budou otravné, či zda-li
jimi bude fascinován.

Brány byly realizovány na nádvoří Lichtnštejnského paláce (HAMU), Malostranské náměstí

Michal Rataj, Jiří Lukeš, Jan Trojan, Jakub Rataj
Helena Šťávová – choreografie
Jan Kokolia, Lucie Fürstová – výtvarné zpracování

Na realizaci se podíleli Michal Rataj (zvuková a technická konzultace, programming) a Jakub Hybler z Institutu Intermédií (technická realizace).

Search:

2015 © IIM