O nás

Institut intermédií (IIM) byl založen v roce 2007 dvěma předními českými univerzitami v Praze, Českým vysokým učením technickým a Akademií múzických umění. Základní vizí bylo vytvořit jedinečnou platformu pro mezinárodní spolupráci studentů i pedagogů technických a uměleckých oborů.

IIM nabízí nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu na českých vysokých školách. Propojuje školy technických, uměleckých či humanitních oborů a mimoakademické partnery. Současně poskytuje prostor pro osvojení současných znalostí, vědomostí a schopností v oblasti umění, výzkumu a technologie.
Cílem IIM je vytvářet inspirativní tvůrčí prostředí. IIM podporuje studentskou a profesionální spolupráci napříč širokou škálou oborů. Pomáhá rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou. Zkoumá využití nekonvenčních inovativních uměleckých řešení.

IIM poskytuje příležitost pro rozmanité zapojení do mnoha výzkumných a podnětných projektů v oblastech multimédií, múzických umění a technologií. Nabízí vysoce kvalitní, avšak přístupné, mezioborové vzdělání.

Statut IIM

Statut Institutu intermédií ke stažení zde.

Hlavní oblasti činnosti IIM

IIM se dle aktuálního personálního složení týmu pracovníků ze všech spolupracujících škol angažuje v uměleckých a technologických oborech, jako je:

 • průmyslový a interiérový design
 • múzické umění
 • IT a multimediální technologie
 • světelný design
 • choreografie

Vzdělávání:

 • inovace studijních programů a rozvoj společné výuky zakládajících škol
 • realizace studentských a uměleckých projektů propojujících umění, vědu a technologii
 • pořádání odborných dílen a kurzů pro studenty a veřejnost

Výzkum:

 • realizace výzkumných projektů v oblasti nových technologií
 • realizace vědeckých projektů a experimentů
 • podpora intermediálních projektů vznikajících ve spolupráci s dalšími vzdělávacími a jinými institucemi či průmyslem v ČR i v zahraničí

Akce pro veřejnost:

 • organizace výstav, koncertů, přednášek, projekcí, performancí či workshopů
 • organizace popularizačních akcí a veřejných kurzů
 • pořádání tiskových konferencí

Partnerské instituce

Search:

2015 © IIM