Výzkum

Institut intermédií se již od svého založení podílí na realizaci řady výzkumných projektů v oblasti nových technologií, vědeckých projektů a experimentů. Podporuje intermediální projekty vznikající ve spolupráci s dalšími vzdělávacími a jinými institucemi či průmyslem v ČR i v zahraničí.

Nejdůležitější události ve výzkumu

  • Vývoj nástrojů a metod pro aplikace virtuální reality a společného prostředí za použití protokolů pro přenos dat po širokopásmové síti.
  • Vývoj technik motion capture, které umožňují rychlé jednoduché sledování a zaznamenávání pohybu lidského těla ve filmové tvorbě.
  • Vývoj mocap databáze a účinných nástrojů umožňující automatickou analýzu, třídení a vyhledávání/záchranu nahraných dat pohybu.

Spolupráce:

Projekty:

  • Projekt Psychogram – Zaměřuje se na vývoj systémů pro snímání lidských biosignálů a jejich interpretaci a použití pro umělecké projekty a performance.
  • Projekt Kanárci – Vývoj DIY nástrojů pro měření kvality ovzduší. Využívá open source platformu Arduino pro získávání informací o znečištění místního ovzduší.
Search:

2015 © IIM