Studium v IIM

V prostorách IIM se vyučují předměty, které jsou součástí studijních programů Otevřená informatika a Softwarové inženýrství a management. Studijní plán se skládá z různých předmětů, které pobízí studenty k rozvoji jejich tvůrčích a technických schopností.

Tento přístup využívá stěžejní předmět Intermediální tvorba a technologie. Studenti se tu setkají s mnoha významnými osobnostmi české i mezinárodní umělecké scény. Pořádají zde přednášky a workshopy ze světelného a zvukového designu, scénografie, physical computingu či videomappingu.

Další předměty:

  • Multimediální technologie
  • Počítačová animace: Algoritmy a techniky
  • Grafická tvorba
  • DIY Physical Computing
  • Úvod do základní architektonické praxe a jejího užití v intermediálním tvůrčím procesu

Studenti jsou po celou dobu těchto předmětů vedeni a podporováni k tomu, aby přicházeli s vlastními zajímavými nápady na vytváření nových projektů. Práce na těchto společných projektech obvykle vyžaduje kooperaci mezi studenty a vedoucími techniky. Ta často vede k výstupům prezentovaným na veřejnosti, např. ve formě představení, interaktivní instalace, atd.

Prostory IIM jsou variabilní a lze je uzpůsobit k různým účelům. Studenti tak mohou plně vybavenou multimediální laboratoř využívat např. pro zkoušení svých projektů či k vytváření performancí, světelných show, instalací, atd. Vedoucí a učitelé technologicky i umělecky zaměřených fakult jsou jim vždy k dispozici.

Search:

2015 © IIM