Lidé

Náš hlavní tým

Roman Berka

Ředitel, e-mail: berka@iim.cz

Ředitel Institutu intermédií a vysokoškolský pedagog vyučující na katedře počítačové grafiky a interakce. IIM založil v roce 2007 společně s Milošem Vojtěchovským a architektem Pavlem Bednářem. Doktorát získal na katedře počítačů ČVUT FEL. Pro IIM vytváří projekty a vyučuje multimédia a počítačovou animaci. Vytvořil několik kurzů v oblasti počítačové grafiky a animace. Zabýval se výzkumem v oblasti optimalizace výpočtů v aplikacích pro virtuální realitu. V současnosti se věnuje výuce, dále výzkumu v oblasti zpracování pohybových dat, virtuální realitě a vedení IIM.

Ondřej Slabý

e-mail: slaby@iim.cz

Programátor a IT administrátor. Má na starost správu systémů a vývoj aplikací v IIM. Vystudoval softwarové inženýrství na FIT, ČVUT v Praze, kde ve své diplomové práci spolupracoval na projektu Věnná města českých královen. Podílel se také na tvorbě aplikací pro virtuální realitu v rámci projektu Laterna Magika. Kromě virtuální reality ho zajímá také oblast rozšířené reality, zejména možnosti interakce s virtuálními objekty.

Jakub Hybler

e-mail: hybler@iim.cz

Nadšený všeuměl, inženýr a programátor, pracující pro řadu divadelních projektů v České republice a v zahraničí. Svébytný umělec a vynálezce, schopný sdílet znalosti a svůj talent s lidmi, prostřednictvím workshopů v oblasti physical computingu a světelného designu. Jako systémový designér a vývojář se podílí na technických návrzích pro evropské umělce. Dohlíží na splnění technických požadavků studentských i hostujících akcí.

Je jedním ze zakládajících členů skupiny Handa Gote Research & Development. Spolupracoval s různými firmami a umělci, např. Alfred ve dvoře, Divadlo Continuo, Krepsko, LightLab, MamaPapa, PQ. Podílel se rovněž na několika tanečních a choreografických projektech, které vznikaly v IIM.  Jakub vyučuje na FEL ČVUT, kde studoval radiotechniku a výpočetní techniku. Také vystudoval systémové inženýrství na provozně ekonomické fakultě ČZU.

Ostatní členové IIM

Adam Sporka

web: http://adam.sporka.eu/wiki/, https://soundcloud.com/adam_sporka

Hudební skladatel a zvukový designér, který využívá a kombinuje své znalosti z výpočetní techniky a hudební vzdělání, což mu umožňuje pracovat na řadě úžasných projektů jako technik i jako umělec. Výzkumník a tvůrce v oblasti počítačem zpracovávané hudby a výzkumník v oblasti uživatelských rozhraní počítače. Zabývá se řadou hudebních žánrů a směrů, od osmibitové hudby (Atari 800XL) až po hudbu orchestrální. Působí na katedře počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL, kde se věnuje výzkumu v oblasti zvukových uživatelských rozhraní, a pracuje na tvorbě a produkci hudby pro počítačové hry a intermediální instalace. V roce 2008 získal Ph.D. v oboru HCI na ČVUT a poté absolvoval postdoktorskou stáž v programu Marie Curie na University of Trento, kde se věnoval problematice „osobnosti“ hlasových syntezátorů.

Miloš Vojtěchovský

Historik umění. Je jedním ze zakladatelů IIM. Vyučuje studenty na FAMU a vede přednášky předmětu aplikované intermediální technologie. Miloš přivádí do IIM různé umělce z celého světa a organizuje zvukové i vizuální performance a workshopy. Publikuje články v různých časopisech a novinách. Mezi jeho hlavní zájmy patří lokativní média a společenské intermediální aktivity. Inicioval a uskutečnil řadu multimediálních projektů.

Robert Smolík

Jevištní a příležitostný světelný designér. Vyučuje na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Robert do IIM přináší světlo. Studoval na katedře scénografie na AMU v Praze a od roku 2004 tam vyučuje. Jako scénograf spolupracoval s řadou profesionálních loutkových divadel a nezávislých umělců a vytvořil i mnoho vlastních uměleckých projektů. V poslední době se soustředí na spolupráci s nezávislým divadelním souborem Buchty a loutky a na výzkum a vývoj ve skupině Handa Gote research & development.

Michal Rataj

web: http://www.michalrataj.com

Hudební skladatel, producent, vysokoškolský pedagog na AMU v Praze a NYU Prague. Vystudoval muzikologii a skladbu u prof. Ivana Kurze a Milana Slavického a absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Jako skladatel se věnuje elektroakustické a instrumentální hudbě. Se svými „zvukovými koncerty“ vystupuje v Evropě a v USA a vede řadu mezinárodních workshopů a masterclassů.

Jako autor filmové hudby se od roku 2004 podílel na realizaci dvacítky hraných a dokumentárních filmů a TV seriálů. Pracoval jako hudební režisér a producent v Českém rozhlase a je autorem desítek zvukových realizací rozhlasových her. Od roku 2003 je producentem pořadu Radioateliér.

Josef Šafařík

Absolvent doktorandského studia na VŠUP v Praze, obory sklo v architektuře / aplikace nových technologií ve výtvarném umění. Věnuje se sochařství, novým médiím a medailérství. Má za sebou celou řadu samostatných a hromadných výstav, účastnil se několika sochařských sympozií. Od roku 2009 působí jako odborný asistent v ateliéru Karel a v ateliéru výtvarné tvorby na ústavu průmyslového designu FA ČVUT u prof. ak. soch. Mariana Karla. U příležitosti slavnostního otevření budovy FA ČVUT v roce 2011 realizoval projekt Tetris a Laser CUBE. Festival světla SIGNAL v Praze obohatila jeho speciální videoprojekce Slunce. Zastoupen v muzejních i soukromých sbírkách v Česku i zahraničí.

Vladimír Soukenka

Architekt, vedoucí ústavu interiéru a výstavnictví na FA ČVUT od roku 1991. Vystudoval obor architektura na pražské VŠUP v ateliéru prof. Josefa Svobody. Pracoval jako scénograf Městského divadla ve Zlíně a Národního divadla v Praze. Byl vedoucí umělecko- technického provozu v Laterně Magice. Také působil jako studiový architekt v České televizi. V roce 2007 získal titul docent pro obor architektura.

Martin Bernas

Absolvent FEL ČVUT, obor Radiotechnika. Absolvoval pedagogický kurs na univerzitě v Klagenfurtu a odbornou stáž na Queen’s University v Belfastu. Zabývá se televizní a studiovou technikou. Připravil a přednáší předmět Základy studiové techniky, v rámci kterého studenti připravují audiovizuální projekty, které získaly ocenění a reprezentovaly nejen fakultu, ale i Českou republiku v zahraničí.  V současné době se věnuje zpracováním obrazu tlumočníka do znakového jazyka, možnostem jeho animace a doplňkového přenosu televizním kanálem.

Search:

2015 © IIM