Lidé

Náš hlavní tým

Roman Berka

Ředitel, e-mail: berka@iim.cz

Ředitel Institutu intermédií a vysokoškolský pedagog vyučující na katedře počítačové grafiky a interakce. IIM založil v roce 2007 společně s Milošem Vojtěchovským a architektem Pavlem Bednářem. Doktorát získal na katedře počítačů ČVUT FEL. Pro IIM vytváří projekty a vyučuje multimédia a počítačovou animaci. Vytvořil několik kurzů v oblasti počítačové grafiky a animace. Zabýval se výzkumem v oblasti optimalizace výpočtů v aplikacích pro virtuální realitu. V současnosti se věnuje výuce, dále výzkumu v oblasti zpracování pohybových dat, virtuální realitě a vedení IIM.

Zdeněk Trávníček

e-mail: travnicek@iim.cz

Hlavní programátor, který odpovídá za IT admistraci, programování a streamování videa. Operátor CAVE. Vystudoval počítačovou grafiku na FEL, ČVUT v Praze, kde získal titul Ing. Také studoval na Tokyo University of Agriculture and Technology. Věnuje se programování, zejména zpracování a přenosů videí. Spolupracuje na různých uměleckých projektech zabývající se 3D videem a virtuální realitou. Vaří nejlepší kávu a každému vždy rád pomůže.

Jakub Hybler

e-mail: hybler@iim.cz

Nadšený všeuměl, inženýr a programátor, pracující pro řadu divadelních projektů v České republice a v zahraničí. Svébytný umělec a vynálezce, schopný sdílet znalosti a svůj talent s lidmi, prostřednictvím workshopů v oblasti physical computingu a světelného designu. Jako systémový designér a vývojář se podílí na technických návrzích pro evropské umělce. Dohlíží na splnění technických požadavků studentských i hostujících akcí.

Je jedním ze zakládajících členů skupiny Handa Gote Research & Development. Spolupracoval s různými firmami a umělci, např. Alfred ve dvoře, Divadlo Continuo, Krepsko, LightLab, MamaPapa, PQ. Podílel se rovněž na několika tanečních a choreografických projektech, které vznikaly v IIM.  Jakub vyučuje na FEL ČVUT, kde studoval radiotechniku a výpočetní techniku. Také vystudoval systémové inženýrství na provozně ekonomické fakultě ČZU.

Kateřina Mikulcová

e-mail: mikulka1@fel.cvut.cz

Kateřina v IIM zodpovídá jak za PR a marketingové aktivity, tak i za organizování akcí a workshopů. Také ma starost RENTAL.  Když není v IIM, je režisérkou a scénáristkou dokumentárních filmů. Ačkoliv vystudovala na FAMU animaci, dokument ji baví víc. Spolupracuje s Českou televizí i řadou neziskovek a dalšími filmuchtivými subjektů.

Hanka Chmelenská

e-mail: chmelenska@iim.cz

Hanka zodpovídá za strategický rozvoj a mezinárodní vztahy IIM. Kromě toho se také zabývá začleňováním IIM do českého kreativního průmyslu a platformami pro digitální ekonomiku.

Vystudovala magisterský obor kulturní antropologie a management. Jelikož ji ale vždy bavil tanec a divadlo, odjela do Anglie, kde studovala choreografii a devised theatre na Dartington College of Arts. Po návratu do své vlasti vystřídala různá zaměstnání, bavila ji práce učitelky na střední škole, stejně jako práce pečovatelky. Je spoluzakladatelkou ImproEvents Prague, každoročního festivalu taneční a divadelní improvizace.

Ostatní členové IIM

Adam Sporka

web: http://adam.sporka.eu/wiki/, https://soundcloud.com/adam_sporka

Hudební skladatel a zvukový designér, který využívá a kombinuje své znalosti z výpočetní techniky a hudební vzdělání, což mu umožňuje pracovat na řadě úžasných projektů jako technik i jako umělec. Výzkumník a tvůrce v oblasti počítačem zpracovávané hudby a výzkumník v oblasti uživatelských rozhraní počítače. Zabývá se řadou hudebních žánrů a směrů, od osmibitové hudby (Atari 800XL) až po hudbu orchestrální. Působí na katedře počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL, kde se věnuje výzkumu v oblasti zvukových uživatelských rozhraní, a pracuje na tvorbě a produkci hudby pro počítačové hry a intermediální instalace. V roce 2008 získal Ph.D. v oboru HCI na ČVUT a poté absolvoval postdoktorskou stáž v programu Marie Curie na University of Trento, kde se věnoval problematice „osobnosti“ hlasových syntezátorů.

Miloš Vojtěchovský

Historik umění. Je jedním ze zakladatelů IIM. Vyučuje studenty na FAMU a vede přednášky předmětu aplikované intermediální technologie. Miloš přivádí do IIM různé umělce z celého světa a organizuje zvukové i vizuální performance a workshopy. Publikuje články v různých časopisech a novinách. Mezi jeho hlavní zájmy patří lokativní média a společenské intermediální aktivity. Inicioval a uskutečnil řadu multimediálních projektů.

Robert Smolík

Jevištní a příležitostný světelný designér. Vyučuje na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Robert do IIM přináší světlo. Studoval na katedře scénografie na AMU v Praze a od roku 2004 tam vyučuje. Jako scénograf spolupracoval s řadou profesionálních loutkových divadel a nezávislých umělců a vytvořil i mnoho vlastních uměleckých projektů. V poslední době se soustředí na spolupráci s nezávislým divadelním souborem Buchty a loutky a na výzkum a vývoj ve skupině Handa Gote research & development.

Michal Rataj

web: http://www.michalrataj.com

Hudební skladatel, producent, vysokoškolský pedagog na AMU v Praze a NYU Prague. Vystudoval muzikologii a skladbu u prof. Ivana Kurze a Milana Slavického a absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Jako skladatel se věnuje elektroakustické a instrumentální hudbě. Se svými „zvukovými koncerty“ vystupuje v Evropě a v USA a vede řadu mezinárodních workshopů a masterclassů.

Jako autor filmové hudby se od roku 2004 podílel na realizaci dvacítky hraných a dokumentárních filmů a TV seriálů. Pracoval jako hudební režisér a producent v Českém rozhlase a je autorem desítek zvukových realizací rozhlasových her. Od roku 2003 je producentem pořadu Radioateliér.

Josef Šafařík

Absolvent doktorandského studia na VŠUP v Praze, obory sklo v architektuře / aplikace nových technologií ve výtvarném umění. Věnuje se sochařství, novým médiím a medailérství. Má za sebou celou řadu samostatných a hromadných výstav, účastnil se několika sochařských sympozií. Od roku 2009 působí jako odborný asistent v ateliéru Karel a v ateliéru výtvarné tvorby na ústavu průmyslového designu FA ČVUT u prof. ak. soch. Mariana Karla. U příležitosti slavnostního otevření budovy FA ČVUT v roce 2011 realizoval projekt Tetris a Laser CUBE. Festival světla SIGNAL v Praze obohatila jeho speciální videoprojekce Slunce. Zastoupen v muzejních i soukromých sbírkách v Česku i zahraničí.

Vladimír Soukenka

Architekt, vedoucí ústavu interiéru a výstavnictví na FA ČVUT od roku 1991. Vystudoval obor architektura na pražské VŠUP v ateliéru prof. Josefa Svobody. Pracoval jako scénograf Městského divadla ve Zlíně a Národního divadla v Praze. Byl vedoucí umělecko- technického provozu v Laterně Magice. Také působil jako studiový architekt v České televizi. V roce 2007 získal titul docent pro obor architektura.

Martin Bernas

Absolvent FEL ČVUT, obor Radiotechnika. Absolvoval pedagogický kurs na univerzitě v Klagenfurtu a odbornou stáž na Queen’s University v Belfastu. Zabývá se televizní a studiovou technikou. Připravil a přednáší předmět Základy studiové techniky, v rámci kterého studenti připravují audiovizuální projekty, které získaly ocenění a reprezentovaly nejen fakultu, ale i Českou republiku v zahraničí.  V současné době se věnuje zpracováním obrazu tlumočníka do znakového jazyka, možnostem jeho animace a doplňkového přenosu televizním kanálem.

Search:

2015 © IIM