2014 – “17”

  • 28.11. 2014 / 1:11

„17“ / nádvoří HAMU

Multimediální performance, jejímž motivem je tanec, který reaguje na odraz ve skle plastiky a na animaci generovanou dataprojektorem. Návštěvník (pozorovatel) přitom svou 
přítomností ve formě odrazu též vstupuje do uměleckého díla, dochází zde k propojení reality s fikcí. Vytváří se sugestivní vztah mezi tanečníkem, skleněnou plastikou, dataprojekcí a okolním publikem.

Autoři:

Ideový koncept: skleněná plastika, animace – Marian Karel / Josef Šafařík,

Choreografie a tanec: Palo Kršiak

Technická podpora a realizace: IIM FEL ČVUT- Jakub Hybler

 

Search:

2015 © IIM