2014-body(input);//work in progress

  • 01.01. 2015 / 11:36

Body(input); je tanečním sólem, v kterém biologické funkce těla performerky přebírají kontrolu nad interaktivním prostředím. Detekovaný je tep srdce, svalová aktivita, dech a podle nich se generuje vizuál a audio. Senzory připojené k tělu tanečnice generují komplexní data bez její vědomé kontroly, a zároveň jsou všechny technologie navrhnuté tak, aby běželi na pozadí. Takto je sestrojený intímní vztah mezi tanečnicí a jejím biologickým tělem a bezprostředným prostředím. Představa hraníc (toho, co je součástí tanečnice, kde její tělo končí a začíná okolí) začíná byť rozostřená. Objevuje se tu tedy jedna přežívající entita, nová hybridní bytost.

Pohybová performance se primárně zaobýrá splývaním biologického a technologického, které vede k zániku jasného rozdílu mezi nimi. Snaží se přehodnotit chápání lidské identity ve světle současných změn a technologicky umožněných transformací – vzdáváme se myšlenky na člověka,

 

jako na jasně vymezené hmotné tělo (úplně organickou formu) a navrhuje člověka mezi materiálem a metaforou. Nahlížíme na moment, v kterém ” žijící” může představovat i něco jiného než výlučně biologické. Pomocou spekulací o intervencích biologie do modifikace tělesnosti, biotechnologickým zdokonalováním lidí a transferem na nebiologické platformy se snažíme podnítit otázky týkající se podstaty a identity vlastního já (jádra, vědomí, inteligence, života, ztělesnění, identity a těla).

 

koncept: mária júdová

choreografie, tanec: markéta kuttnerová

visuál: andrej boleslavský, mária júdová

zvukový design: petr zábrodský

light design: robert palkovič

sensing systém: andrej boleslavský

kostýmy: kristýna nováková

kamera: šimon havel, zdeněk kajer, nina sčamborová

střih: mária júdová

hudba: kerridge, death is upon us

poděkování: káťa blažková, bluberry, jakub hybler, eliška jurkovičová, miloš vojtěchovský

podporováno: nadácia intenda, famu, lunchmeat, druna, institut intermedií

www. mariajudova.net

 

 

 

 

Search:

2015 © IIM