Akusmonium, reproduktory i 3D rig na FEL FESTU 2017

  • 09.06. 2017 / 12:58

Institut intermédií se na letošním FEL FESTU představí jako prostor, kde se protíná umění a technologie. V tomto případě hudba a robotika i visuální technologie a film.

Ve festivalovém stanu bude nainstalován kamerový 3D rig. Je to zařízení pro upínání dvojice kamer do jedné spřažené soustavy určené pro snímání stereoskopického videa. Aby bylo možné obě kamery skalibrovat je nutné je posunout k době tak, aby jejich obě optické osy splývaly. To ale lze zrealizovat jen pomocí zrcadla. Jedna kamera se pak dívá na snímaný objekt skrz polopropustné zrcadlo a druhá shora vidí odraz objektu. Obrazy z obou kamer jsou pak uloženy v některém z formátů pro distribuci 3D videa a dále distribuovány. V našem případě jde o formát SIDE by SIDE, kdy jsou oba  obrazy uloženy vedle sebe v rámci jednoho políčka. Tento formát se používá pro vysílání 3D obsahu v rámci satelitního vysílání DVB-S.

Uvnitř IIM vystoupí od 16:00 Michal Cáb se svým multikanálovým systémem.  Součástí představení je prezentace projektu a koncert s osmikanálovým zvukovým výstupem.

Od 18:00 se představí akusmonium HAMU a systém robotizovaných reproduktorů. V rámci FEL FESTU bude poprvé provedeno dílčí představení projektů Akusmonium HAMU a systém robotizovaných reproduktorů IIM formou zkomponovaných skladeb a performance studentů a pedagogů HAMU/FAMU. Systém Akusmonium HAMU navazuje na podobné již existující ambisonické systémy (GRM Paris, ZKM Karlsruhe, UC Santa Barbara, IEM Graz ad.), akcentuje však především přenositelnost, použitelnost v běžných koncertních situacích, možnost využití jako svébytného hudebního nástroje, díky němuž se prostor stává reálným parametrem hudební kompozice.

Součástí „akusmonia“ je také speciálně vyvinutá robotická reproduktorová hlava vytvářející vertikální osu systému, jejíž pohyblivé reproduktory umožňují prostorovou modulaci zvuku pomocí čtyř malých reproduktorů otáčejících se v rozsahu 180°. Systém byl vyvinut na katedře skladby HAMU v letech 2016 – 17 v rámci projektu “Zvukoprostor – prostorozvuk” podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2016-17. Systém robotizovaných reproruktorů IIM vznikl v rámci objednávky festivalem Pražské jaro 2017 speciálně pro skladbu Circulation Jana Trojana. Skladba využívá kombinace živých hudebníků, elektro-akustické hudby a robotizovaných reproduktorů, které se pohybují v prostoru mezi publikem.

Juras Karaka: Different birds , Michal Rataj a Miro Tóth: Performance #1, Jan Trojan a Miro Tóth: Circulation, Michal Rataj, Miro Tóth a Jan Trojan: Performance #2

 

Search:

2015 © IIM