Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS 2018-2023)

  • 29.06. 2023 / 1:41

 

Jazyk v komunikaci mezi vědou, uměním a veřejností

 

O projektu

 
CAAS je vědecký projekt řízený Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. IIM zde spolupracuje s fyziky společně s kolegy z Ateliéru průmyslového designu Karel na Fakultě architektury ČVUT. Cílem tohoto propojení je vyhledávání společných zajímavých témat, která umožňují, aby se obě profese vzájemně inspirovaly k novým pohledům na okolní svět. IIM spolupracoval na projektu v roli designera některých technických řešení a jako produkční jednotka koordinující vznik všech společných výstupů. Oficiální stránka projektu CAAS.

V rámci projektu byly realizovány 4 výstupy a doprovodné publikace.

Tabula Rasa

 
Tabula Rasa je socha autorů prof. Mariana Karla a Doc. MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D., která je inspirována fyzikálními jevy souvisejícími s interferencí. Socha je umístěna v Děčíně před budovou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Socha spolu s okolním prostředím vytváří interesantní optické efekty. Ty jsou doplněny animacemi pomocí LED pásků evokujících oběh částic a srážky v urychlovači. Socha byla veřejně odhalena 20.června 2023.

 

Color Force

 
Color Force je taneční představení reflektující interakce částic, které je doprovázeno animacemi a světelnými efekty evokujícími pohled na procesy v urychlovači. Choreogafii realizovala Veronika Švábová, animace programoval a řídil Jakub Hybler a světelné efekty řešil Tomáš Morávek. Premiéra představení se odehrála v rámci projektového meetingu fyziků 4.listopadu 2021 v divadle Archa. Akce byla doprovázena přednáškami o aplikacích fyzikálních principů v umění.

Žbluňk

 
Žbluňk  je plastika navazující na sochu Tabula Rasa. Rovněž pracuje s jevem interference a snaží se evokovat dojem pohybu vln pokud se návštěvník-pozorovatel pohybuje v okolí instalace. Plastika je instalována v budově FJFI v Trojanově ulici v Praze a byla odhalena 26. června 2023.

Za hranicí hmoty

 
Za hranicí hmoty byla výstava, která prezentovala výzkum pěti vybraných výzkumných týmů v oblasti fyziky mikrosvěta. Výstava byla tvořena světelným sloupem reprezentujícím střed zájmu a kolem něj bylo upevněno 6 monitorů. Na pěti z nich probíhala animace prezentující předmět výzkumu daného týmu. Šestý monitor pak prezentoval animaci věnované projektu jako celku. Vernisáž výstavy se odehrála 4. května 2023 ve vstupní hale Národní technické knihovny v Praze.

Publikace

 
Každý ze čtyř výstupů je popsán v samostatné publikaci, kterou je možné získat zde a kde autoři vysvětlují proces vzniku jednotlivých výstupů..

  1. Tabula Rasa
  2. Color Force
  3. Žbluňk -živý obraz – pohyb vln
  4. Za hranicí hmoty
Search:

2015 © IIM