Color Force – scénická reflexe na téma částicová fyzika

  • 30.09. 2022 / 7:43

S radostí oznamujeme, že jsme právě vydali elektronickou publikaci Color Force – scénická reflexe na téma částicová fyzika. Text této publikace dokumentuje proces vznik druhého ze čtyř výstupů realizovaných v rámci jedné z aktivit projektu Centra pokročilých přírodních věd (CAAS), jejímž cílem je hledat společný jazyk mezi fyziky a umělci otevřený pro odbornou i laickou veřejnost. Text je postaven na zformulovaní hlavních tezí autorů, kteří se podíleli na realizaci abstraktní reprezentace světa částic  ve formě taneční inscenace.

Publikace ke stažení:

Color Force

Search:

2015 © IIM