Autorské právo v digitálním věku//diskuzní setkání

  • 10. 04. 2015
  • 10/04/2015
  • 11:00
  • IIM, Technická 2

Diskuzní setkání k aktuální situaci v oblasti publikování a šíření obrazů, zvuků, textů a knih.

1. veřejnost a soukromí, mobilita a otevřené, nebo uzavřené sítě
2. open access – volný a svobodný přístup ke vzdělání a znalostem
3. současné modely vydavatelské a nakladatelské praxe v digitálním prostředí
4. tvorba, publikování a šíření pohyblivých obrazů, hudby, textů a knih
5. Creative commons, pirátství, peer to peer

Podobně jako vynález technologie knihtisku proměnil kulturu rukopisů, otevřely proletarizovaly a demokratizovaly síťové digitální technologie dostupnost, hodnotu a povahu informací. Nástroje internetu nabídly jednotlivci a komunitě větší míru účasti na umělecké, vědecké nebo politické činnosti. Elektronické digitální sítě posunuly stupeň mobility, rychlosti šíření, dostupnosti prostředí k zveřejňování (kulturního) obsahu. Proměnily i představy o tom, co znamená autorství a intelektuální vlastnictví.


Část akademických a vědecko-výzkumných instituců po celém světě zveřejňuje výsledky intelektuální činnosti (texty, obrazové archivy, software, hudbu) v systému „otevřeného přístupu“ (Open Access – OA), nebo (Creative Commons-CC). Motivace k tomuto postoji a ekonomickému i občanskému gestu byla nabídnout alternativu k tržnímu modelu komunikace uvnitř občanské, vědecké a umělecké komunity a ekonomickému a ideologickému systému neoliberalismu obecně. Některé umělecké iniciativy zveřejňují a šíří umělecká díla na internetu na stejném principu a někdy se dostanou do konfliktu s mocenskými institucemi.


Označení “otevřený přístup” znamená „volnou dostupnost na veřejném internetu umožňující libovolnému uživateli číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo vytvářet odkazy na plné texty těchto článků, sklízet je pro potřeby indexace, předávat je jako data pro software, nebo používat je k jiným legálním účelům bez finančních, právních nebo technických omezení s výjimkou těch, která jsou neoddělitelnou součástí získání přístupu k internetu samotnému. Jediným omezením na reprodukci a distribuci a jediným uplatněním autorsko-právní ochrany (copyrightu) v této oblasti by mělo být poskytnout autorům kontrolu nad integritou jejich prací a právo na řádné uznání a uvedení autorství.”


Peer-to-peer (doslova rovný s rovným), P2P nebo klient-klient je jednak označení typu decentralizovaných elektronických sítí, kde spolu komunikují přímo jednotliví uživatelé. Jednak ekonomický, nebo monetární systém, alternativní k většinovým společesko politickým systémům.

zveme veřenost i studenty k účasti na semináři.

účast: Mgr. et Mgr. Vobořil Jan, Iuridicum Remedium a další.

 

 

 

Search:

2015 © IIM