Malcolm le Grice/Expanded cinema

  • 23. 10. 2009
  • 23/10/2009
  • 16:00
  • IIM, Technická 2

Přední britský filmař a teoretik Malcolm LeGrice se bude ve své přednášce věnovat fenoménu Expanded cinema se zvláštním přihlédnutím k britskému filmu a k tvorbě skupiny Filmaktion Group (LeGrice, Raban, Eatherley). Britské expanded cinema bylo zejména v 70. letech unikátní uměleckou fúzi kinematografie, kinetického umění a abstrakce. Otevřelo téma filmu jako specifické časoprostorové konstrukce a zároveň aktivovalo jeho enviromentální kvality. Výzkumným polem se stala projekce sama o sobě, projekční situace a samotná konvence kina. Alternativním pohledem na kinematický zážitek tak expanded cinema předznamenalo nové pozice, které film a video dnes zaujímá v kulturním, společenském a architektonickém prostoru.

Malcolm Le Grice Narozen 1940, od malby přešel v polovině 60. let k filmu a počítačovému umění. Jeho filmy, performance a videa byly představeny mj. na Documenta 6, Museum of Modern Arts New York, Louvre Paris, Tate Modern, X-Screen v Museum of Modern Art Vídeň a nyní jsou ve sbírkách Centre Georges Pompidou, Royal Belgian Film Archive a Deutsche Kinemathek. Le Grice je autorem řady klíčových textů o experimentálním filmu, mj. “Abstract Film and Beyond” (MIT 1977), v roce 2001 vyšel sborník jeho textů “Experimental Cinema in the Digital Age” (BFI). V současnosti je emeritním profesorem University of the Arts London, kde společně s Davidem Curtisem založil studijní sbírku British Artists Film and Video Study Collection.

 

Search:

2015 © IIM