Recorded…

 • 09. 05. 2023
 • 09/05/2023 - 11/05/2023
 • 18:00
 • ,

Závěrečný projekt studentů předmětu Intermediální tvorba a technologie 2022/23

 

 • Vernisáž: úterý 9. května 2023 18h
 • Výstava úterý 9. května 17h – 20h, středa 10. května 14h – 18h a ještě čtvrtek 11. května 14 – 18h.

Zveme vás na prezentaci čtyř projektů vytvořených studenty předmětu Intermediální tvorba a technologie II v roce 2023. Vernisáž se uskuteční 9.5. 2023 od 18h v prostoru Institutu intermédií při Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, Technická 2, Praha 6 Dejvice.

V akademickém roce 2022/2023 se v předmětu ITT sešli studenti UMPRUM, FAMU, DAMU, HAMU a FEL ČVUT. Ti vytvořili 4 projekty na zadané téma PORTÉT. Portrét obecně představuje vizuální záznam člověka v určitém čase. V rámci prezentovaných projektů, však každý tým zkusil tento termín uchopit jiným způsobem a to za účasti hned několika různých profesí a technologií.

HORTUS CONCLUSUS

Animovaný film s použitím motion capture technologie. Animace sleduje jdoucí postavu tanečnice,
která prochází proměňující se krajinou jejího vnitřního světa. Vychází z džungle, která zobrazuje pomyslnou
rajskou zahradu a prochází stále více kultivovanou, ale i poškozenou krajinou. Na konci své cesty nachází
mrtvého jelena, od kterého vedou hadičky s krví, která napájí zahradu a tak se celý obraz zacyklí. V tento moment
by potenciální divák měl pochopit, že se jedná o podobenství lidské existence a stálého hledání biblického ráje,
ze kterého jsme vyšli a po kterém musíme navždy toužit.

 • Klára Pavlíčková (DAMU)
 • David Stingl (UMPRUM)
 • Jáchym Žák (ČVUT FEL)
 • Amélie Girodová (HAMU)
 • Johana Panenková (HAMU)

Ruka mě z krajiny odnesla

Portrét krajiny

Povrchová studie vnějších vlivů a zásahů do krajiny. Otiskneš svou dlaň do mechu a dotek se
stane součástí ozvěny. Otiskneš svou dlaň podruhé a ozvěna utichne. Vezmeme si mech
domů, dáme ho do skleněné koule a pravidelně ho budeme zavlažovat. Kámen si položím na
parapet, větvičku s lišejníkem do koupelny. Z nitra se vynoří mravenci. Chvíli mi to doma zní
skoro jako příroda. A pak všechno uschne.

Imerzivní objektová instalace krajiny vznikla se záměrem portrétovat krajinu zvukem.
Interakci mezi návštěvníky a instalací umožňuje IoT systém senzorů. Vzniklá data jsou
komunikována pomocí protokolu MIDI se softwarem modifikujícím autorské zvuky přírody.
Instalace snímá zásahy člověka do komunity objektů a živě na ně reaguje přetvořením
světelné atmosféry a zvukového portrétu.

 • Amálie Poledníčková (DAMU, KALD)
 • Jakub Zíka (ČVUT FEL, OI)
 • Elizaveta Isianova (ČVUT FEL, KyR)
 • Mikuláš Košťák (ČVUT FEL, KyR)
 • Matěj Mužátko (ČVUT FEL, OI)

Portrét z jiného úhlu

Instalace na téma autoportrét nabízí docela jinou perspektivu člověka na sebe sama.
Skrze pohybu světel a použití pokročilých technologií robotiky se návštěvníkům naskytne
možnost pozorovat svůj digitálně zachycený obraz s několika sekundovým zpožděním.
Jde tedy o jakýsi pohled do bezprostřední minulosti. Zážitek podtrhuje potemnělá atmosféra
a umístění instalace v oblasti chodby.

 • Aleš Pelzer (UMPRUM)
 • Ondřej Kubík (UMPRUM)
 • Ivo Kryštof (UMPRUM)

Arkáda, portrét očí

Počátky eye trackingu, tedy sledování pohybu očí, se datují již od konce 19. století.
V současnosti se pro všemožné výzkumy využívá hned v několika různých oblastech
jako je armáda, medicína či marketing. Naše skupina se rozhodla, že s touto
technologií bude pracovat primárně jako s uměleckým nástrojem pro interaktivní
účely. Místo štětce nebo dláta bude náš návštěvník tvořit právě za pomocí pohledu
svých očí. Stačí jen, aby přistoupil k instalaci s dotykovým displejem a provedl
krátkou kalibraci, po které – ať už se podívá kamkoliv – zanechá buď všude stopu
(třeba v podobě teplotní mapy) a na vybraném pozadí tak vznikne jistá abstrakce,
anebo naopak bude svým pohledem jiné dílo postupně odkrývat či ho dokonce
deformovat. V každém případě je daný výstup portrétem návštěvníkova stavu
zaznamenaný v procesu, kdy v danou chvíli tvoří.

Nejtěžším úkolem bylo nalézt vhodný program pro sledování pohybu očí a pohledu,
který by splňoval následující (poměrně náročné) podmínky: pokud možno
dostatečně funkční ve všech známých operačních systémech (Windows, Mac OS,
Linux), jednoduchý na ovládání, resp. na kalibraci, a do třetice – aby daný program
byl samozřejmě bezplatný. Po důkladných rešerších a několika různých pokusech
jsme se nakonec rozhodli pro WebGazer.js od studentů americké Brownovy
univerzity. Tento eye tracker je záměrně napsán ve skriptovacím jazyce JavaScript,
aby šel snadno integrovat do jakéhokoliv webového rozhraní (viz náš příklad:
https://itt2.coal.games).

Pro co nejplynulejší výsledek byl upraven detektor tváře z platformy “Tensorflow” na
“MediaPipe”, který je taktéž open source. Vykreslování následně probíhá na grafické
kartě pomocí JavaScriptové API – WebGL. Při vykreslování se používá výsledný
předchozí snímek a informace o aktuální pozici ukazatele.

Co se týče samotné instalace, tak v prostorách Institutu intermédií bylo nalezené
starší navigační zařízení ze začátku tohoto milénia (na první pohled působící jako
arkádový hrací automat) se stále kupodivu funkčním dotykovým displejem a kovovou
klávesnicí. Zezadu nad zmíněným displejem, jenž bude návštěvníkovi sloužit pro
zobrazení základních instrukcí, byl nainstalován ještě jeden (primární) dotykový
monitor. Ten je určen jak pro kalibraci návštěvníkova pohledu, tak pro jeho
následnou uměleckou tvorbu. Ke snímání pohybu očí v hlavě posloužila obyčejná
Full HD webkamera. Na závěr se celá konstrukce zabalila do kartonové nástavby.

 • Efim Groutskij (FAMU)
 • Tobiáš Páral (FAMU)
 • Prokop Jelínek (FAMU)
 • Marek Hlavička (UMPRUM)
 • Tereza Hlavová (ČVUT FEL)
 • Lukáš Cezner (ČVUT FEL)
Search:

2015 © IIM