Senses of Place: Observation and intervention strategies in work

  • 16. 10. 2018
  • 16/10/2018
  • 09:30
  • Institut intermédií, Technická 2

Workshop se v krátkosti zabývá širokou škálou témat, která lze shrnout pod termín a téma vnímání prostředí v praxi audiovizuálních umělců. Ať už jde o “divočinu”, civilizovanou krajinu nebo o městské prostředí, jsme neustále účastníky i svědky rychle se proměňujícího světa kolem nás. Vzhledem k rostoucí dominanci procesů mechanizace, automatizace a “virtualizace” nás otázky, jako je rychlá degradace životního prostředí, nebo změna klimatu (zejména v otázkách porozumění vlastní odpovědnosti) nutí zásadně přehodnocovat naše vztahy k místu, kde žijeme. Navzdory komplexnosti problematiky definice a kultivace ekologie vztahů naše vztahy jsou založeny na způsobu vnímání a porozumění prostřednictvím schopnosti observace a přímého zapojení. Právě v tomto umělecká praxe hraje důležitou roli, protože se dotýká jak tvořivé interpretacereality, tak otázek intervence a ozvláštnění každodennosti.

Klíčové otázky, kterými se budu zabývat zahrnují:
1. Jaký význam odvozujeme ze zvukově a obrazově zprostředkovaného prožitku krajiny a místa?
2. Jsme schopní vnímat naše prostředí v geomorfním měřítku?
3. Jaké máme po ruce metody nebo strategie k uchopení a interpretaci mimolidského světa?
4. Jak rozumíme sémantickému vztahu mezi zvukem a obrazem v “reálném” světě a jak v onom “mediovaném”?

Morning session:
⁃ Intro, background a prezentace několika děl Johna Grziniche
⁃ Screenings: “Transduction Twentyfifteen” (2016, 15 min) + “Curonia” (2015, 40 min)

Afternoon session:
Observace a cvičení:
⁃ Poslouchání a asociace
⁃ Soundscape frames
⁃ The silent image
⁃ Animistický vztah k věcem

John Grzinich – (narozen v roce 1970 v New Yorku, žije a pracuje v Estonsku) je hudebník, fotograf, filmař a kurátor. Od začátku devadesátých let působí jako multimediální umělec a kulturní koordinátor na volné noze. Jeho různorodá praxe zahrnuje práci se zvukem, obrazem, místem a společenskými strukturami a je často založená na spolupráci. Věnuje se zejména zvuku a kombinuje například terénní nahrávky, film, elektroakustickou kompozici, veřejná vystoupení, vnímání a soustředění se na poslech. Vystupuje po celém světě a pravidelně vede workshopy, při kterých využívá jako médium participace zvuka poslouchání. Jeho kompozice vyšly na CD u vydavatelství jako SIRR (PT), Staalplaat (NL), Edition Sonoro (UK), Mystery Sea (BE) CUT (CH), CMR (NZ), Erewhon (BE), Intransitive Recordings (US), Digital Narcis (JP) Taalem (FR) Semper Florens (RU) či Cloud of Statics (CH). Od roku 2000 vytváří Grzinich experimentální videa, často spojená se zvukovou tvorbou. V roce 2010 dokončil dva filmy – Minema a traktát o zvuku a site-specific aktivitách Sound Aspects of Material Elements, představené na mezinárodních festivalech vydané americkým labelem and/OAR. Neustále přehodnocuje kinematografický formát s důrazem na aurální zkušenost, směřující k živějšímu a přirozenějšímu prožitku krajiny, věcí, umělého prostředí a lidmi, kteří s prostředím interagují. Od roku 200 Grzinich pracuje jako projektový koordinátor mezinárodního rezidenčního centra MoKS v jihovýchodním Estonsku.

Dílna probíhá v angličtině a je určena zejména pro studenty a pedagogy FAMU, další zájemci se mohou přihlásit na adrese: zvukac et centrum.cz

Search:

2015 © IIM