Slavnostní rozsvícení PETree

  • 01. 12. 2015
  • 01/12/2015
  • 18:00
  • NTK, Technická 6
pet tree 1

Zveme všechny naše přátele 1. prosince od 18.00 před Národní technickou knihovnu na slavnostní rozsvícení PETree.

PETree je objekt sestávájící z pletiva, lanek a 12 000 PET lahví, které tvoří nosnou vrstvu a znázorňují produkci ČR během několika minut. Jedná se o výstavní prostor v podobě vánočního stromu, který má upozornit na význam plastu, jeho využití a jeho recyklace. Obaly od potravin tvoří 40% veškerého plastového odpadu, kde vliv na jeho vznik, sběr a opětovné využití mají především spotřebitelé, a to jsme my všichni.

V ČR skončí ročně na skládce plast za 5,5 miliardy korun. Recyklace plastů má své ekonomické i ekologické pozadí, kde při zodpovědném chování uživatelů jde o materiál šetrný k životnímu prostředí i ekonomicky udržitelný. Pojďme se stát bohatou evropskou zemí! Významnou roli hraje určení momentu, kdy se plast stává odpadem. Na prvním místě je stále zásada, že nejvýhodnější je odpad, který vůbec nevzniká. Po ní následuje opětovné použití, dále recyklace a až nakonec energetické využití. V roce 2020 by měly být v EU zavedené předpisy o nakládání se všemi duhy odpadů, které by znamenaly roční úsporu v desítkách miliard Eur. Současný obrat odpadového hospodářství tvoří 1%HDP EU a zaměstnává 2 miliony lidí.

V roce 2024 by měl v EU platit zákaz skládkování využitelných odpadů.

Na projektu spolupracují tři fakulty ČVUT, sponzor KMV a jednotliví lidé:

Fakulta architektury ČVUT zastoupena kabinetem MOLAB a PET-MATem 12 základních a středních škol a gymnázií v Praze a Středočeském kraji

Fakulta elektrotechnická ČVUT zastoupena Institutem intermédií

Fakulta stavební

NTK – Národní Technická Knihovna Praha

Jarouš Jeřábek – písek

Jiří Fencík – pracovní plošina

Pan Rudovský – sváření, Vladimír Tysl a další.

Search:

2015 © IIM