The Blend Aesthetics a Neuroscience

  • 10. 12. 2014
  • 10/12/2014
  • 18:00
  • IIM, Technická 2

 

The Blend: Aesthetics & Neuroscience – umění a věda: prostor, nebo dialog mezi  estetikou, sociálními vědami, neurologií a  technologií?

Veřejná diskuze k „výzkumu“ v umění a vědě

Relativně nedávné termíny jako jsou neuroestetika, ekologie médií, nebo bioumění nastolují otázky dotýkající se možností konvergence jazyka a nástrojů aplikovaných ve vědě, technologii a umění.

Jak ovlivňují tyto nové pojmy, nástroje a praxe estetiku, etiku, ale i institucionální, ekonomické a politické souvislosti? Má využití nástrojů a metod vycházejících z exaktních i společenských věd smysl a význam pro současné umění, pro vzdělávání a umělce?

Jsou hlediska a parametry těchto konceptů výzkumu vůbec srovnatelné z perspektivy metodologie exaktních věd a nástrojů kritické analýzy? Jakou roli hraje věda v estetice a jak proměňuje naši subjektivitu?

Jakým způsobem se rozhodujeme o tom, která informace převzatá z oblasti vědy má relevanci z hlediska estetiky a umění?

Lze modus uvažování a výuky (především v univerzitním prostředí) nastavit jako flexibilní, přenositelné a vzájemně inspirativní v oborech uměleckého, technického a humanitního (akademického i „laického“ neinstitucionálního) systému vzdělávání?

 

Hosté diskuzního setkání:

Andrej Boleslavský (umělec a programátor) / a Mária Jůdová (studentka CASU), Magda Stanová (umělkyně), Givan Bela (umělec a kurátor), Pavel Ctibor (fyzik a básník) , Dustin Breiting (kurátor a teoretik umění), Jan Trejbal (umělec a architekt) /, Tomáš Žižka (performer a pedagog), Zdeněk Konopásek (sociolog a hudebník).
Andrej Boleslavský je výzkumník a umělec nových médií. V současnosti pracuje v organizaci jako umělec propojující kreativitu a nové technologie v Mezinárodním centrum pro umění a nové technologie – CIANT.
id144.org

Mária Jůdová studuje magisterský stupeň v Centru audiovizuáních studií. Zabývá se hlavně tancem a použitím biosignálů v performativním umění.
mariajudova.net

Magda Stanová se zabývá analýzou a kritikou fotografického média a uměleckého prostředí prostřednictvím přednášek, kreseb a textových komentářů. V posledních letech zkoumá styčné body mezi uměleckou a vědeckou praxí a podrobuje analýze jak umělecké přístupy, tak procesy jejich verifikace.
www.magdastanova.sk

Zdenek Konopásek je sociolog a umělec.Zabývá se vědou a studiem technologií. Působí v Centru teoretických studií (UK./Akademie věd ČR). Jeho současný výzkum je zaměřen na komplexní vztahy mezi procesy demokratického rozhodování a expertizou. Je aktivní jako hudebník.
zdenek.konopasek.net/

Pavel Ctibor je básník, prozaik, hudebník. Vystudoval fyziku pevných látek na Českém vysokém učení technickém tamtéž, pracuje ve svém oboru. Vydal několik sbírek básní například Takže (1991), Zvířátka z pozůstalosti (1993; remix 2011) a Předkus (1996) a sbírku drobných próz Silentbloky (2009).
www.ipp.cas.cz/Staff/detail?id=ctiborp

Jan Trejbal je architekt a výtvarný umělec. Pracuje se žánry a nástroji na pomezí terénního výzkumu, land-artu, archeologie, performance a konceptuálního vhledu. Absolvoval ateliér na FA ČVUT u architekta Miloše Floriána, prošel ateliérem konceptuálních tendencí Miloše Šejna na pražské AVU a na Škole architektury prof. Emila Přikryla. Studuje doktoranský stupeň na FA ČVUT. Iniciátor mezioborového projektu www.neolokator.cz

Guy van Belle aka Givan Bela po studiích literatury, lingvistiky, filozofie a sochařství se na konci 80 let vydal do oboru elektronické hudby. Od 90. let je činný v oblasti mediálních umění nejrůznějších forem se zaměřením na ekologické otázky. Žije a pracuje v České Republice.
memoir.okno.be/?id=776

Tomáš Žižka scénograf, režisér a pedagog DAMU je jedním z iniciátorů projektu KNOWtilus – na kterém se podílejí studenti a pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a Akademie múzických umění v Praze (AMU). V projektu se zaměřuje na využití vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvorbu a pro rozvoj kreativního průmyslu. www.knowtilus.cz/
www.umenimista.cz/pedagogove/jan-novak/

Koncept diskuze: Dustin Breiting a Miloš Vojtěchovský (IIM a Centrum audiovizuálních studií FAMU).

 

“How does it become important to weigh the difference between the neural architecture of a pianist and painter? How does it become important to understand the involvement of chemical messengers sent from photoreceptors and the brains interpretation of different colors?

These are questions that attach various importance for certain communities of scientists and select artist who are working within a scientificity of aesthetics, a scientificity of perception and scientificity of the image.

“Ultimately, the disparate disciplines that are featured today are tackling and approaching the questions of alternative practices and their possibility of not merely integrating but conjoining praxis with a performativity of thinking. How does bio-art and ecological media introduce us to different states, sensations, and production of concepts that link together in a constellation and array of new forces becomes a important question to consider.”        

Dustin Breiting

 

Prezentace výstupu výzkumného projektu FAMU Psychogram II. Jakuba Hyblera, Georgije Bagdasarova a Alexandry Morales.

Projekt představuje softwarový modul vyvinutý k začlenění do existující struktury nástroje psychogram. Modul byl naprogramován ve vizuálním nástroji vvvv. Přehrává vybraný filmový materiál. S pomoci databáze použitých střihu a analýzy dat z biometrických senzoru posouvá děj podle okamžitého stavu diváka. Vzniká tak pokaždé nový unikátní tvar – interpretace audiovizuálního díla.

Podle nevědomých reakci organizmu diváka je regenerována jak vizuální podoba, modulem v prostředí vvvv. Stejně tak zvuková stopa přetvářena adaptivním zvukovým modulem, specificky nastaveným herním enginem.

Biometrické senzory měří tepovou frekvenci a frekvenci dechu.
Pomoci čelenky Mindwave jsou získávány odvozené údaje o soustředění a relexaci.

 

 

Živý stream můžete sledovat na adrese http://stream.iim.cz:8000/stream. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje stream ve formátu OGG, zadejte adresu do video přehrávače, například VLC nebo mplayer.

Search:

2015 © IIM