VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ SOUTĚŽE NČKR

  • 23. 04. 2015
  • 23/04/2015 - 30/08/2015
  • 10:00
  • Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda

INSTITUT INTERMÉDIÍ SPOLUVYTVÁŘÍ ZPRÁVU O KNIZE

Letohrádek Hvězda se v letošním roce stane dějištěm několika událostí. V jeden okamžik zde bude zahájena jak výstava k 50. výročí soutěže o nejkrásnější české knihy roku, tak přehlídka knih oceněných v aktuálním ročníku soutěže, současně proběhne oficiální vyhlášení výsledků.

Institut intermédií pro výstavu navrhl technické řešení IT části instalace. V institutu bylo vyvinuto veškeré softwarové vybavení pro snímání, zpracování a projekci videí v reálném čase a jejich automatické promítání na strop Hodovního sálu, kde si tak návštěvníci po dobu čtyř měsíců mohou prohlédnout více než 1200 průběžně digitalizovaných knih, které byly z grafického, ilustračního a polygrafického zpracování hodnoceny jako nejkrásnější.

Název výstavy ZPRÁVA O KNIZE signalizuje, že nebude představena historie soutěže v chronologickém přehledu či úplnosti, ale že bude mít veřejnost příležitost seznámit se s osobitým pohledem autora koncepce Petra Babáka a jeho týmu (Lukáše Kijonky, Jakuba Jansy) na proměnlivost jednoho z nejstarších médií, jakým kniha je. Výstava nabídne jedinečným způsobem pohled na tu část knižní produkce, kterou na základě určitých konsensů vybraly v padesáti ročnících hodnotící poroty soutěže.

Závěrečná část výstavy s názvem NEJVÍC KNIHA je věnována knize, která zdánlivě nepodléhá žádnému kánonu, knize, která zachycuje variabilitu její vizuální podoby, ale hlavně širším tématům, které knihu čekají v budoucnosti.
Koncept výstavy obrací divákovu pozornost od tradičních způsobů statické prezentace knihy k prezentaci založené na pohybu knihy jak v prostoru expozice, tak díky přenosu nasnímaných obrazů na síti. Jednotlivé knihy jsou v boxech postupně unášeny dopravníkem (zkonstruovaným speciálně pro tuto příležitost) z místa, kde byly digitalizovány skenerem (rovněž zkonstruovaným pro tuto výstavu), na místo, kde jsou v chronologické posloupnosti řazeny a ukládány v členitém prostoru letohrádku Hvězda. Takto může být divák v jedné chvíli buď v kontaktu s knihou v přímém přenosu, který mu dovoluje sdílet skrze přenesený obraz vnější i vnitřní podobu knihy (získává kontakt s fyzickou stránkou knihy nepřímo), nebo jako návštěvník, který je sice přítomen ve výstavním prostoru, ale může sledovat knihu pouze v procesu zaznamenávání. Obsah knih zůstává jako jindy nadále skryt, ale je jinak a jaksi více přítomen než v knihách vystavených na poličce či ve vitríně.

Proces snímání a přenosu probíhá kontinuálně (je prováděn „digitálním dělníkem“, který je součástí expozice), zpráva o knize je čím dál obsažnější, není nouze o momenty překvapení. Zpočátku je zpráva nulová, message se teprve vytváří. Výstava = zpráva, která vzniká, roste a je dokončena teprve vypnutím skeneru a zastavením dopravníku. V tomto okamžiku jsou již všechny výstavní exponáty fyzicky přítomny v prostoru letohrádku Hvězda a virtuálně přeneseny na síť. Obě dvě podoby výstavy jsou kompletně zveřejněny. To, co se děje na síti, je extenzí dění ve výstavním prostoru. Výstava fungující na principu otevřenosti a permanentního přístupu k vystaveným knihám (data budou kdykoli a komukoli přístupná k dalšímu studiu i po skončení výstavy) překonává omezení tradičního výstavního prostoru, a stává se tak průlomovou událostí.
Rafinovaný koncept výstavy ZPRÁVA O KNIZE lze rovněž chápat jako jednu z možných odpovědí na probíhající diskuse o konci knihy. Odkrývá totiž dosud neprozkoumané možnosti, jaké kniha získává v kontextu nových médií, vede nás k jejich pochopení a představuje fenomén knihy z originální perspektivy.
Alena Petruželková, Petr Babák

ZPRÁVA O KNIZE – VÝSTAVA K 50. ROČNÍKU SOUTĚŽE
23. 4. – 30. 8. 2015
Letohrádek Hvězda, Praha 6 – Liboc

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné: 75 Kč/ Snížené: 45 Kč, Rodinné: 150 Kč

Projekt se uskuteční ve spolupráci s UMPRUM, Institutu Intermédií a FEL ČVUT a za podpory Ministerstva kultury ČR a městské části Praha 6.

 

 

 


Search:

2015 © IIM