Výstava Laterna Magika nyní v pražské MEET FACTORY

  • 27. 09. 2019
  • 27/09/2019 - 07/11/2019
  • 00:00
  • Meet Factory, Ke Sklárně 3213/15

Výstava pořádaná v MeetFactory se pokouší o široké a nejednoznačné uchopení Laterny magiky, pojímá ji jako fenomén s mnoha fasetami a ambivalencemi. Ve svém podtitulu Paměť experimentu odkazuje k tomu, že se zaměřuje zejména na pokusnictví, které ji vždy tvořilo a tvoří, na neustálý a neustávající experiment, ze kterého se rodí a který může paradoxně zapříčinit i její stagnaci. MeetFactory se zároveň jeví jako ideální multimediální prostor, který se proměňuje na „laboratoř“ Laterny magiky, a stává se tak dalším oživením paměti experimentů.

Vstupní část výstavy představuje historii Laterny magiky z mnoha perspektiv, včetně pohledu pamětníků. Dále se výstava zaměřuje na výchozí podobu tohoto multimédia, tedy na jednotlivá čísla vytvořená pro Expo 58 v Bruselu. Laterna magika zde vystupuje jako technický obraz odpoutávající se do prostoru a překračující svůj vlastní rám, ale i jako nástroj propagace. V následujících místnostech lze vidět, jak Laterna magika rezonovala v dalších obdobích a jaké inspirace přinášela. Do prostoru galerie je přeneseno několik děl Jakuba Nepraše z let 2007 až 2019, která byla součástí Nové scény a do značné míry vycházela z tvorby Laterny magiky. V samostatném prostoru galerie Kostka pak připravili instalaci Kamila B. Richter a Michael Bielický, kombinaci architektonického objektu s projekcemi na polopropustné materiály. Poslední část výstavy je věnována zahraničním rezidentkám, které mají na Laternu magiku zcela odlišný, tradicí/historií nezatížený pohled, Aně Latini a Amelii Tan.

Výstava je kombinací historického materiálu, ukázek pozdějších inspirací Laternou magikou v jiných mediálních formátech, jakož i představením zcela nových uměleckých projektů, jež vznikají přímo v prostoru MeetFactory, odhaluje a přibližuje některé základní principy, na kterých byla/je Laterna magika vystavěna. Snaží se lépe pochopit podstatu multimediálních představení, jejich možnosti i limity a rozkrýt problémy, které s experimentální scénou Národního divadla souvisely, jako je státní propagace, instituční zázemí nebo role umělce v normalizační době. Vystavený materiál sjednocuje základní paměť původního experimentu, o kterém snili Alfréd Radok a Josef Svoboda a který ocenila porota i diváci na světové výstavě Expo 58.

Na technologickém řešení instalace v galerii Kostka se podílel také Institut intermédií.

Výstava trvá 27. 9. – 7. 11. 2019
MeetFactory (Ke Sklárně 3213/15, Praha 4)
Otevřeno: 13:00 – 20:00

Více zde

Search:

2015 © IIM