Institut Intermédií OPENED

  • 05.05. 2022 / 2:32

Závěrečný projekt studentů předmětu Intermediální Tvorba a Technologie 2021/22

Pondělí 16.5.2022
Výstava 13:00 – 18:00
Vernisáž od 16h

Institut Intermédií ČVUT, Technická 2, Praha 6, 166 27

Žijeme v době masivní výměny informací. To je spojeno s intenzivní komunikací a extrémním zatížením lidské mysli. Přesto se, paradoxně, mnoho lidí pohybujících se uprostřed tohoto víru ocitá v samotě. Být o samotě ale nutně neznamená jen nepříjemný prožitek. Má mnoho podob zlých i dobrých. Samota je i volné zadání tématu projektů v společném předmětu Intermediální tvorba a technologie navštěvovaném studenty UMPRUM, FEL ČVUT, AMU, FIT ČVUT a ČZU v akademickém roce 2021-22. Jejich mezioborová spolupráce na pomezí technických a uměleckých disciplín vedla ke spojení různých způsobů myšlení, doposud pro ně nezvyklému způsobu komunikace k výstupům, které jsou prezentovány rámci jednoho dne 16.5. 2022 v prostoru laboratoře Institutu intermédií při FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6.

Pozvánka na IIM OPEN

Apocalypsis Fama

Instalace zprostředkovává postapokalyptický příběh o lidské nenasytnosti a touze po neustálém exponenciálním růstu. Hlavním motivem je představa o budoucnosti za horizontem lidství.
Od doby, kdy si humanoidi osvojili lidské curriculum, se zapojili do většiny domácností, sociálních struktur, národních a nadnárodních podniků. Na prahu 6. vymírání druhů začli vnímat frustraci, ke které došlo díky mnohaletému přehlížení vědeckých poznatků o klimatických změnách ve prospěch ekonomického růstu. Pozorovali kolaps společnosti pod tíhou environmentálního žalu a nakonec tu po nás zůstali jako ozvěna.
Jádrem dystopického narativu jsou pozůstatky humanoida, který se po ztrátě svého hlavního účelu, tedy službě lidem, spouští po spirále existenciální úzkosti až ke smrti umělé inteligence.

Tvůrci: Barbora Pavlasová, Ondřej Vele (UMPRUM) / Alena Žižková, Jakub Hlusička (FEL)


Sám sám samotinkej sameček

Zvuková instalace inspirovaná tématem osamělosti, samoty a jeho kontrasty, založená na propojení zvuku a pohybu diváka v prostoru, který svým pohybem v prostoru vytváří specifické zvukové atmosféry. Instalace má multi-výstupový sound-systém, kde jednotlivé zdroje zvuku vnímají vzdálenost/blízkost diváka a úměrně k tomu mění intenzitu zvuku.
Návštěvníka instalace vybízí k stále novému objevování zvukové krajiny, která vytváří překvapivé kombinace.

Instalace založená na propojení zvuku a pohybu v prostoru. Cílem je vytvoření interaktivního prostoru, který bude na diváka reagovat a vyvolá emocionální atmosféru. Pracujeme s tématem samoty a s kontrastem samoty a osamělosti. Hlavní atrakce instalace bude multi-výstupový sound-systém, kde jednotlivé zdroje zvuku vnímají vzdálenost/blízkost diváka a úměrně k tomu mění intenzitu. Možnosti ovládat určité prostředí předchází průzkum a objev. Počítej s tím, že nová zkušenost je spojená s překvapením a silným zážitkem. Na projektu spolupracujeme ve čtyřčlenném týmu, který kombinuje umělecko-technické světy vysokých škol FAMU a UMPRUM.

Tvůrci: Martin Polák (FAMU), Andrej Kučera (UMPRUM), Nikita Kartashev (FAMU), Albert František Bulička (UMPRUM)


Telekonference s Klaaturianci

Píše se rok 1986…
Pozemšťané se poprvé setkali s mimozemskou formou života. Z povrchu naší planety jsme mohli spatřit pouze obrovskou vesmírnou loď, ale kdo byl na její palubě, zůstalo do té doby záhadou.
Média situaci prezentují jako mimozemskou invazi a katastrofu a snaží se mezi lidmi šířit strach. Není to však nic jiného než strach z nejistoty.
Nevěříme médiím a chceme čelit jiné formě života a vyvodit vlastní závěry, jak s těmito tvory zacházet.
Uspořádali jsme státem chráněnou telekonferenci s mimozemšťany. Nyní vy, diváci, máte jedinečnou příležitost promluvit si s mimozemskou rasou.

Tvůrci: Herman Tiumentsev (FEL), Oleg Zabolotskikh (CZU)


Hlavodron

Prachový pudr, staré paruky, pozlátko roztržených punčoch. Opera narazila na svůj strop. Přijďte zažít interaktivní formu opery. Hlavodron je umělecký interaktivní zážitek, který má mladé diváky sblížit s operním uměním. Spojení divákovy imaginace je přeneseno v hudební zážitek a vidění opery jinýma očima.

Tvůrci: Matěj Gargula (FEL), Žil Julie Vostalová (FAMU), Serafim Bankov (UMPRUM)


Pozvánka na IIM OPENED
Search:

2015 © IIM