„Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění“

  • 17.03. 2017 / 11:21

IIM je součástí unikátního projektu, který mapuje a rekonstruuje historii Laterny magiky. Slavnostní spuštění webových stránek se uskuteční 27.3. 2017 

Web projektu je zde 

Multimediální divadlo Laterna magika představuje světový unikát.
Po svém uvedení v rámci bruselského Expa 58 se stalo předlohou
pro mnoho divadelních institucí na všech kontinentech. Na jeho
programu pracovala řada významných osobností včetně Alfréda
Radoka, Josefa Svobody, Jiřího Trnky, Elmara Klose či Jána Kadára.

Výzkumný projekt Laterna magika má mnoho dílčích cílů –
vytvoření a zpřístupnění digitální sbírky, zveřejnění a interpretace
tvorby divadla ve formě rozsáhlého výstavního projektu i jednotlivé
badatelské studie spojuje snaha zachovat tento mimořádný skvost
pro budoucnost a zpřístupnit ho co nejširšímu počtu lidí doma
i v zahraničí.
Hlavním řešitelem projektu je Národní filmový archiv ve spolupráci
s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET
a Českým vysokým učením technickým – Institutem intermédií.
Výzkum je financován v rámci grantové výzvy NAKI II
Ministerstva kultury ČR.
Mediálním partnerem projektu je Národní divadlo.
https://www.youtube.com/watch?v=3DDG6ReHDRY

Search:

2015 © IIM