Media Opened – Závěrečný projekt studentů předmětu Intermediální Tvorba a Technologie (ITT) 2020/21

  • 18.05. 2021 / 11:31

 

“Člověk je tvor společenský” Aristoteles

 

Prožíváme v globálním měřítku osobní zkušenost s odloučením od nejbližších členů rodiny, přátel, kolegů a běžného lidského kontaktů. Lidstvo tak hledá nové možnosti jak navazovat nebo udržovat „bezpečný kontakt“, rozvíjet již zaběhlé způsoby komunikace nebo vznikají nové fúze technologií s jediným účelem, setkat se.
V průběhu zimního semestru se studenti a pedagogové museli vyrovnávat s distanční výukou. Projekt na jehož realizaci se do tří smíšených týmů rozdělili studenti uměleckých škol a technických škol (AMU DAMU/FAMU/HAMU/UMPRUM a ČVUT FEL), se touto nesnadnou situací nechali inspirovat. Je vůbec možné nahradit lidský kontakt?
Jednotlivé týmy pracovaly na stejném zadání rozdílnými přístupy: „Vytvořte prostředí, kde v časovém úseku 10 – 15 minut vyjádříte pocit, emoci, příběh, proces (záznam časového období). Umožněte divákovi vstup do prostředí, ve kterém mu zprostředkujete vjemy pomocí zvuku, zraku, hmatu, čichu nebo chuti. K tomu vám dopomáhej bůh a všechny dostupné prostředky, které jsme vám ukázali v průběhu zimního semestru.“
Inspirací posloužil a k rozboru bylo vystaveno dílo Bratří Čapků – R.U.R. jehož poselství i po 100 letech od svého uvedení je stále aktuální.
Přijměte naše pozvání k setkání, které proběhne v pondělí 24.5.2021 od 18:00 hod na stránce https://projects.iim.cz/itt2/2021/

Zde se dozvíte více informací o členech týmů, jejich projektech a vše co budete potřebovat k úspěšnému vstupu do tří virtuálních světů.

Stránka bude aktivní od pátku 21.5.2021 večer, protože vaše účast na jednotlivých prezentacích si bude vyžadovat přípravu.

Po shlédnutí prezentací proběhne krátká diskuze na platformě Zoom od 19:30 hod (https://cesnet.zoom.us/j/91594793793)

Program:
18:00 Tým RED – Host
Pomocí Virtuální Reality se divák dostává do prostředí lesa, který se zdá být opuštěný.
Co způsobí přítomnost diváka v prostředí, kam nepatří?

Dominika Mrkvová – Scénografie a modelování (VŠUP – Průmyslový design); Isabella Skořepová – Technická realizace (FEL – Počítačová grafika);
Lea Baniariová – Scénografie a modelování (VŠUP – Průmyslový design); Michaela Dzurovčínová – Tanečnice (HAMU – Choreografie);
Sofie Gjuričová – Scénografie a modelování (VŠUP – Architektura); Tomáš – Formánek – Sound design; Viktor Bobůrka -Technická realizace (FEL – Počítačové hry a grafika); Viktor Prokop –  Režijně-dramaturgický koordinátor projektu (DAMU – Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla)

18:30 Tým GREEN – Robotky
Najděte kreativní cestu, jak komunikovat s tanečnicemi.
Získáte pro to interaktivní nástroj, kterým můžete na chvíli ovládnout prostředí scény.

Adéla Kašparová – Tanečnice (HAMU – Choreografie); Barbora Bezděková – Návrh a výroba kostýmů (VŠUP – Průmyslový design); Ester Trčková – Tanečnice (HAMU – Choreografie);  Filip Sobol – Návrh a výroba kostýmů (VŠUP – Průmyslový design); Kryštof Novák – Programátor, filmař (FEL – Interakce člověka s počítačem); Patrik Schiller – Programátor (FEL – Počítačová grafika); Petr Tácha – Vedoucí, programátor (FEL – Interakce člověka s počítačem)

19:00 Tým BLUE – Tr2c6
Vítej Tr2c6 v našem rozpoznávacím zařízení, na rozbor pozůstatků lidské civilizace.
Zde se snažíme prezentovat otázky, které doposud nedokážeme zcela zodpovědět a rozklíčovat jejich význam již zaniklého světa.
Máte možnost projít se po galerii, jenž je složena z lidských emocí, zvyků a hyper objektu jako je náboženství.

Anna Zderadičková-  IT, Web (FEL – Počítačová grafika); Jirka Humpl – IT,Web (FEL – Kybernetika a robotika)
Jozef Čabo Scénograf – (FAMU – Audiovizuální studia); Julie Fediv – Sound design (FEL – Počítačové hry a grafika);  Maksym Kriventsev IT ,Web, PR a textové materiály(FEL – Počítačová grafika); Ondřej Janoušek Design –  prostředí, web, PR a textové materiály (FEL – Interakce člověka s počítačem);  Ondřej Tyle – Režijně-dramaturgický koordinátor projektu (FEL – Kybernetika a robotika);  Šimon Chlouba – PR a textové materiály (VŠUP -Intermediální konfrontace);  Tomáš Bilák – IT, Web (FEL – Počítačová grafika)

 

Search:

2015 © IIM