Rozsvícení interaktivní fasády FEL ČVUT

  • 15.02. 2016 / 5:42
Linky pozvánka

Kolegové, studenti, sousedi, přátelé,

zveme na zahájení provozu interaktivní fasády budovy FEL ČVUT.       25.2. v 18:00 před jižní fasádou budovy FEL ČVUT.

Budovy vysokých technických škol vytvářejí nechtěné dominanty nikdy nedokončeného Engelova urbanistického velkolepého celku Vítězného náměstí. To zůstává, stejně jako náměstí Staroměstské v centru Prahy, dnes již veřejností bohužel nevnímanou připomínkou nedokončených či ve druhém případě přerušených zásadních městotvorných konceptů, jejichž neexistence Prahu svým způsobem vizuálně i funkčně poškozuje.

Světelná instalace na jižní fasádě budovy Fakulty elektrotechnické tak má zcela zásadní roli – v prvním plánu své existence vytváří možnost zcela nového dialogu zde se pohybujících obyvatel a návštěvníků města se stávající architekturou budovy (připusťme i svým způsobem zviditelnění celého komplexu staveb) a v citové oblasti vyplňuje polohu opuštěného místa bez energie a bez obsahu.

Projekt LINKY by měl v budoucnosti sloužit především jako živý interaktivní nástroj pro vizualizace libovolných procesů. Paralelně s rozsvícením fasády se do provozu uvedou webové stránky www.linky.fel.cvut.cz, které svým návštěvníkům nabídnou tvůrčí zapojení do projektu prostřednictvím interaktivních mobilních aplikací, které budou na webu k dispozici a pomocí nichž budou moci návštěvníci fasádu sami ovládat.  Cílem projektu je tak vytvoření sdíleného multimediálního hřiště, které může sloužit například jako výukový materiál nebo víkendová zábava.

A brzy se dozvíte ještě více…

 

Search:

2015 © IIM