Studentská intermediální laboratoř (SIL24)

mezioborová projektová soutěž pro studenty

Institut intermédií při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (IIM) ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze vyhlašuje studentskou projektovou soutěž na realizaci tvůrčího intermediálního projektu.

Institut intermédií (iim.cz, gallery.iim.cz) je mezi-univerzitní společné pracoviště založené na podporu výuky na pomezí scénických, multimediálních, VR a interaktivních disciplín a mezioborových studentských projektů v této oblasti. Sídlí v halových laboratořích Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Dejvicích.
course

Cíl soutěže

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí projekty studentů a studentek vyhlašujících škol s důrazem na mezioborovou spolupráci a účast týmů složených z různých studijních oborů a škol. Soutěž je určena pro projekty z oblasti divadla, hudby, tance, filmu, nových médií, užitých umění a architektury, které mají intermediální charakter propojující umění a technologie. Do soutěže je možné přihlásit i absolventský projekt bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia.


Vyhlášení výsledku soutěže

Rada IIM přijala následující projekty:

 • Neda Taslimian (DAMU): Cine Performance
 • Richard Grimm (HAMU): 3D tlačiáreň ako interaktívny hudobný nástroj ovládaný gestami
 • Petr Maršál (DAMU): Comfort Woman
 • Mikuláš Zelinský (DAMU): Prázdná místa
 • Eliška Přichystalová (DAMU): Zadním vchodem na hrad
 • Ondřej Kulhavý (DAMU): Zlomený muž
 • Jan Čadek (FAMU): Ve světle Noemy

Na základě hodnocení jednotlivými členy Rady IIM a následného hlasování byl k rezidenční podpoře v IIM pro rok 2024 vybrán projekt Elišky Přichystalové: Zadním vchodem na hrad.

Gratulujeme!


Podpora

Pro realizaci vybraného projektu získá úspěšný/á žadatel/ka následující podporu:

 • Rezidence v prostoru Institutu intermédií (náhled do prostoru, schéma půdorysu prostoru) v délce trvání až 3 týdny (pracovní dny 9-18h).
 • Technické a technologické zajištění projektu v podobě zápůjček aktuálního vybavení IIM (seznam vybavení).
 • Konzultace v oblasti vývoje a používání software pro interaktivní, multimediální a VR aplikace.
 • Uhrazení materiálových nákladů a služeb do výše 24 000 Kč. Doporučujeme vyhledat a využít i další jiné zdroje financování.

Podmínky realizace

Podpořený projekt musí být zakončen veřejnou prezentací nejpozději do 30. 11. 2024.
Projekt lze prezentovat v prostoru Institutu intermédií, nebo jiném, dle volby realizačního týmu.
Závěrečná zpráva projektu musí být odevzdána nejpozději do 30. 12. 2024. Jako její součást se předkládá vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a obrazová dokumentace projektu.

Všechny veřejné výstupy projektu musí být označeny dedikací ve znění: “Projekt vznikl na základě projektové soutěže Institutu intermédií při FEL ČVUT a byl podpořen z prostředků ČVUT, AMU a UMPRUM.”

Harmonogram projektu (důležité termíny)

 • Podání žádosti: do 10. 3. 2024 (23:59) emailem na adresu kantodag at fel.cvut.cz.
 • Zveřejnění výsledku: do 15. 3. 2024 na adrese https://www.iim.cz/sil24.
 • Realizace projektu: 1. 4. 2024 – 15. 12. 2024.
 • Možná rezidence v IIM: 1. 4. 2024 – 30. 11. 2024.
 • Vyúčtování projektu: do 30. 11. 2024 emailem na adresu kantodag at fel.cvut.cz.

Uchazeč

Soutěž se vyhlašuje pro jednoleté projekty řešené studenty a studentkami všech typů studia Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Fakulty architektury ČVUT v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v období 1. 4. 2024 – 31. 12. 2024.

Způsob pro podání žádostí

Do 10. 3. 2024 (23:59) ve formátu PDF e-mailem na kantodag at fel.cvut.cz.
Pozor: soubory větší než 5MB nasdílejte (např. na Google Docs) a pošlete jen odkaz.

Obsah žádosti o podporu projektu

Žádost o podporu projektu (v rozsahu max. 2 strany bez přílohy) musí obsahovat:

 • Výstižný popis projektu (jasná formulace obsahu, cíle a způsobu realizace).
 • Rámcový časový harmonogram (kde bude jasné, v jakých obdobích má být využit prostor IIM a uvažovaný termín veřejné prezentace).
 • Stav řešení problematiky zpracovávané projektem.
 • Realizační tým s vymezením rolí jednotlivých členů.
 • Strukturované CV žadatele/ky a členů realizačního týmu (uveďte jako přílohu).
 • Rozpočet. Rozvaha se strukturou předpokládaných nákladů a požadovaných finančních prostředků (uveďte jako přílohu).
 • Doporučující dopis mentora/mentorky (uveďte jako přílohu).
 • Strukturované CV mentora/mentorky (uveďte jako přílohu).

Předložené žádosti o podporu projektů vyhodnotí Řídící rada IIM, složená ze zástupců všech vyhlašujících škol.

Kritéria hodnocení

 • Podané žádost posuzuje rada IIM z hlediska inovativního přínosu pro obor, umělecké kvality a realizovatelnosti projektu.
 • V soutěži budou prioritně podpořeny projekty podporující spolupráci studentů více zúčastněných škol napříč různými uměleckými disciplínami.
 • Podané žádost musí zaštítit mentor, který je pedagogem jedné z výše uvedených škol.

Pravidla studentské projektové soutěže se řídí usnesením Rady Institutu intermédií ze dne 05. 01. 2024.

Kontaktní osoba

Dagmar Kantorková – kantodag at fel.cvut.cz
Institut intermédií
České vysoké učení technické
Fakulta elektrotechnická
Technická 2, 166 27, Praha 6 Dejvice

 

PDF verze zde

Na začátek stránky


logo AMU logo ČVUT logo UMPRUM
logo IIM

Search:

2015 © IIM