Skončil Signal festival – spolupracovali jsme

  • 20.10. 2016 / 9:35

Úderem nedělní půlnoci skončil v Praze čtvrtý ročník Signal festivalu, jejíž ulice rozzářilo 22 světelných instalací světových i domácích umělců. Do festivalu se poprvé zapojila také Akademie věd ČR, která se stala partnerskou organizací nevšední podívané s názvem Horizont událostí.

Veřejnosti jinak skryté nádvoří Akademie věd ČR divákům nabídlo zážitkovou instalaci s názvem Horizont událostí.

img_3345

Jak vysvětluje její autor Dávid Sivý, ve všeobecné teorii relativity existuje hranice v časoprostoru, za níž události již nemohou vnějšího pozorovatele ovlivnit, která je známá jako horizont událostí. „Byl to zajímavá zkušenost. Všude byla mlha a prostor jako by neexistoval. Najednou jsem se ocitla někde úplně jinde,“ popisuje své pocity jedna z návštěvnic, jíž přechod z rušné třídy v noční tmě do osvětlené zahrady zprostředkoval jedinečný osobní prožitek. Světlo na konci mlhou zahaleného tunelu každého diváka konfrontovalo s jeho vlastním vnímáním prostoru, osobní vůlí, jak sám na sebe nechá nebývalý umělecký jev působit. Po silném zážitku z oslnivého světla a nejasných zvuků nastal v citlivě osvětlené zahradě moment pro katarzi. Příležitost pro hlubší zamyšlení, které umocňovala mlha povalující se zahradou skrz živý plot a stromy a jež inspirovala nejen k mnoha nevšedním fotografiím, ale také nabídla prostor a čas pro odpočinek smyslů.

Spojení vědy a současného umění je dnes již pro mnohé tvůrce běžnou záležitostí. Moderní technologie nebývale rozšiřují další spektrum výrazových prostředků a umožňují jim překonávat hranice výtvarného umění a originálními způsoby reagovat na současné dění  v kultuře a společnosti. Akademie věd oslovila slovenského umělce Dávida  Sivého, který se ve své  tvorbě pohybuje na hranici experimentálního designu a umění a  prostřednictvím současných technologií  a nových  médií  vytváří pocitové  a konceptuální instalace.

Instalace vznikla úzkou spoluprací Dávida Sivého s Janem Tůmou a Jindřichem Ráftlem ze studia RFRM. Koncepčně se na projektu podílel Miroslav Kukrál a za ovládáním světel a zvuku stojí Jan Nálepa. O technickou stránku realizace se postaral Jakub Antoš. Dílo je realizováno za podpory Institutu intermédií (IIM), což je experimentální multimediální laboratoř založená společně Akademii múzických umění a Český vysokým učením technickým, a s nemalou pomocí společnosti WD LUX.

Za Akademii věd se produkce zhostily Eva Jurková a a Tereza Kopecká z Odboru popularizace vědy a medializace Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR.

Instalace bude také součástí listopadového festivalu Týdne vědy a techniky AV ČR.   Obohatí tak tradiční program výstav, přednášek, workshopů aj. zcela unikátním dílem.

Horizont událostí můžete opět navštívit ve dnech  4. – 6. 11. 2016 od 19:00 do 22:00.

Search:

2015 © IIM