Výstava k 50. výročí soutěže NČKR

  • 07.09. 2015 / 9:10

23. 4. – 30. 8. 2015
LETOHRÁDEK HVĚZDA, OBORA HVĚZDA /PRAHA 6 – LIBOC /

Institut intermédií pro výstavu navrhl technické řešení IT části instalace. V institutu bylo vyvinuto veškeré softwarové vybavení pro snímání, zpracování a projekci videí v reálném čase a jejich automatické promítání na strop Hodovního sálu, kde si tak návštěvníci po dobu čtyř měsíců prohlédli více než 1200 průběžně digitalizovaných knih, které byly z grafického, ilustračního a polygrafického zpracování hodnoceny jako nejkrásnější.

Název výstavy ZPRÁVA O KNIZE signalizuje, že nebyla představena historie soutěže v chronologickém přehledu či úplnosti, ale že  veřejnost měla příležitost seznámit se s osobitým pohledem autora koncepce Petra Babáka a jeho týmu (Lukáše Kijonky, Jakuba Jansy) na proměnlivost jednoho z nejstarších médií, jakým kniha je. Výstava nabídla jedinečným způsobem pohled na tu část knižní produkce, kterou na základě určitých konsensů vybraly v padesáti ročnících hodnotící poroty soutěže.

Zdigitalizované knihy si můžete kdykoli virtuálně prolétnout zde: www.bookreport.cz

Kurátoři :
Alena Petruželková, Vilma Hubáčková (PNP) Petr Babák, Lukáš Kijonka (Laboratoř)

Vizuální styl a architektonické řešení :
Petr Babák, Lukáš Kijonka, Jakub Jansa (Laboratoř)

Grafická úprava a design :
Petr Babák, Lukáš Kijonka, Jakub Jansa (Laboratoř), Petra Gabaš

Produkce :
Vladimír Uhlík

Koordinace a propagace :

Lucie Stehlíková, Monika Eretová

Softwarové řešení :
Institut intermédií, Sinfin

Audiovizuální řešení a hardwarové technologie :
Yventech

Design dopravníkového pásu :
Matěj Prokop

Konstrukce a stavba dopravníkového pásu :
V-Props

Technická realizace :
LN-Design

Zapůjčené exponáty :
Památník národního písemnictví

Poděkování :
Ministerstvu kultury ČR a Městské části Praha 6 za finanční podporu při realizaci projektu

Pořadatelé : PNP / MK ČR
Spolupořadatelé : UMPRUM / ČVUT FEL
Partneři : MČ Praha 6, IIM, Canon, NetAdmin
Hlavní mediální partner : Česká televize
Mediální partneři : Český rozhlas, Literární noviny, Grapheion

 

 

Search:

2015 © IIM