Knut Aufermann – Experimenty se zpětnou vazbou

  • 25. 04. 2016
  • 25/04/2016 - 26/04/2016
  • 17:00
  • IIM, Technická 2

Tvůrčí dílna studenty seznámí s praktickým i teoretickým využití rádiového signálu a zvukové zpětné vazby a s rádio mini FM vysílačem – přijímačem v oblasti hudební tvorby a improvizace.

25.4. 17h   Larsenův efekt 

přednáška a prezentace

Akustická zpětná vazba ( nebo Larsenův efekt) je zvláštní druh kladné zpětné vazby, ke kterému dochází, pokud vznikne zvuková smyčka mezi zvukovým vstupem (například mikrofonem nebo kytarovým snímačem) a zvukovým výstupem (například reproduktorem). Jde o signál zachycený mikrofonem, který je zesílen a vyzářen reproduktorem. Signál z reproduktoru může být znovu zachycen mikrofonem, znovu zesílen a vyzářen reproduktorem. Frekvence výsledného zvuku je určena rezonančními frekvencemi mikrofonu, zesilovače a reproduktoru, akustickými vlastnostmi prostoru, směrovými snímacími a vyzařovacími charakteristikami mikrofonu a reproduktoru, a vzdáleností mezi nimi. U malých ozvučovacích systémů se tento zvuk projevuje hlasitým pískáním nebo hvízdáním.

Principy akustické zpětné vazby objevil jako první dánský vědec Søren Absalon Larsen. Mnoho hudebníků experimentální a rockové hudby využívalo od začátku 60. let tuto fyzikální kvalitu snímací a reprodukční technologie (například (Robert AshleyThe Wolfman (1964),  Steve Reich  Pendulum Music (1968), Robert Fripp na LP Heroes Davida Bowieho, Jimi HendrixThird Stone From The Sun, nebo “Wild Thing” na Festivalu v Monterey, The Who, nebo Canned Heat.

Druhým tématem je technologie vysílání radio signálů pomocí mini FM zařízení. Dozvíme se o využití vysílání v hudbě a umění obecně. Přednáška shrnuje zkušenosti Knuta Aufermanna s oblastí experimentální tvorby, kterou se zabývá více než 15 let.

26.4. Praktická část dílny

10h -12h

14h-16h

Praktická část dílny seznámí studenty se tím jak využít  zpětnou vazbou a s mini FM vysílačem a přijímačem v oblasti performačních umění. Účastníci si donesou pokud možno vlastní tranzistorové rádio na baterie.(během pokusů může dojít k jeho poškození).

Knutmono

Životopis přednášejícího:

Knut Aufermann se narodil v roce 1978 v Hagenu. Studoval chemii, zvukovou technologii a zvukové umění na londýnské Middlesex University. Mezi lety 2002 a 2005 byl jedním z prvních redaktorů komunitní rozhlasové stanice Resonance 104.4 FM v Londýně. V současné době se věnuje jako hudebník, organizátor, kurátor, konzultant a lektor hlavně improvizované hudbě, kde se specializuje na práci se různými typy zvukové zpětné vazby. Společně se Sarah Washingtonovou vystupují pod  hlavičkou  Mobile-Radio, kde se věnují alternativním modelům rozhlasové  produkce. Jejich rozhlasové pořady byly na programu řady rozhlasových stanic po celém světě, vystupovali na festivalech a v galeriích, včetně Bienále v Sao Paulu v roce 2012. Aufermann je spoluzakladatelem mezinárodní sítě nezávislých rozhlasových stanic Radia FM a uměleckým ředitelem druhého mezinárodního festivalu Radiorevoltem v Halle/Salle 2016.

Přihlášky na email: mikulka1@fel.cvut.cz , počet míst je omezen !

Search:

2015 © IIM