Virtuální realita ve vizuálním umění | Tina Sauerlaender

  • 26.09. 2019 / 11:04

Přednáška 3. října od 16:30 hodin na IIM.

Již několik let proniká virtuální realita do umělecké tvorby. Umělci ze všech oblastí, včetně malby, sochy a performativního umění, objevují toto médium pro svoji práci. V Berlíně sídlící kurátorka Tina Sauerlaender představí dějiny imerze, vývoj média virtuální reality a aplikaci VR v oblasti výtvarného umění, stejně tak jako svoji vlastní kurátorskou praxi a Radiance VR, mezinárodní platformu pro umělecké zážitky ve virtuální realitě. Tinu doprovodí Jan Freiberg, kurátor Galerie Na shledanou, který s virtuální realitou pracuje v rámci galerie od roku 2015.

Tina Sauerlaender je kurátorka a autorka žijící v Berlíně. Zaměřuje se na vliv digitality a internetu na individuální prostředí a společnost. Se svým výstavním hubem peer to space organizuje mezinárodní skupinové výstavy, např. The Unframed World. Virtual Reality as Artistic Medium for the 21st Century v HeK Basilej v roce 2017. Je spoluzakladatelka RadianceVR.co, online platformy pro umělecké zážitky ve virtuální realitě, a spoluzakladatelka MiRAA.org, online výchovné platformy pro virtuální a rozšířenou realitu v umění. Je zakladatelka SALOONu, sítě pro ženy ve výtvarném umění v Berlíně, Hamburku, Paříži a ve Vídni. Tina Sauerlaender následně představí dílo Animalia sum Biancy Kennedy and the Swan Collective ve virtuální realitě.

Jan Freiberg je kurátor současného umění, od roku 2010 do 2019 provozoval hřbitovní Galerii Na shledanou v jihočeské Volyni. V rámci galerijního programu se podílel na vzniku několika děl ve virtuální realitě. Na zařízení HTC Vive představí některá z nich, například dílo malíře Josefa Bolfa Spannungsbogen (spolupráce Vojtěch Rada, Ba:zel). Prezentaci doplní ukázkami z bienále virtuální reality z letošního filmového festivalu z Benátek.

Prezentace proběhne v angličtině (Tina Sauerlaender) a češtině (Jan Freiberg). Spolupořádá Institut intermédií ve spolupráci s Galerií Na shledanou a s podporou Českých center.

Search:

2015 © IIM